Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Tuesday of Fifth Week of Easter (White) -- 09 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 14, 19-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, may mga Judiong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay... READ MORE
Monday of the Fifth Week of Easter (White) -- 08 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 14, 5-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Judio, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol... READ MORE
Fifth Sunday of Easter (White) -- 07 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 6, 1-7 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nil... READ MORE
Wednesday of the Third Week of Easter (White) -- 26 April 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 8, 1b-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nagsimula nang araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa Simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat... READ MORE
Feast of Saint Mark, evangelist (Red) -- 25 April 2023
 
UNANG PAGBASA 1 Pedro 5, 5b-14 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa’t-isa, ayon sa nasusulat. “Kinamumuhian ng Diyos... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 11 to 15 of total 596.
 
Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary -- 22 August 2020
 
Reading 1 Ez. 43:1-7AB The angel led me to the gate which faces the east, and there I saw the glory of the God of Israel coming from the east. I heard a sound like the roaring of many waters, ... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Solemnity of the Ascension of the Lord (White) Catholic Communication’s Sunday -- 21 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggan... READ MORE
Weekday, Friday -- 15 January 2021
 
First Reading HEBREWS 4:1-5, 11 1Therefore, while the promise of entering his rest remains, let us fear lest any of you be judged to have failed to reach it. 2For good news came to us just as to the... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN