Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Solemnity of the Ascension of the Lord (White) Catholic Communication’s Sunday -- 21 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggan... READ MORE
Saturday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. Bernardine of Siena, Priest (White) -- 20 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 23-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain n... READ MORE
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red) -- 18 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong tag... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 596.
 
St. Thomas Aquinas, Priest, Doctor of the Church (Memorial) -- 28 January 2021
 
First Reading HEBREWS 10:19-25 19Therefore, brethren, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, 20by the new and living way which he opened for us through the curtain, t... READ MORE
Monday in the 5th Week of Lent -- 30 March 2020
 
First Reading DANIEL 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 1 In Babylon there lived a man named Joakim, 2 who married a very beautiful and God-fearing woman, Susanna, the daughter of Hilkiah; 3 her pious ... READ MORE
Weekday, Wednesday -- 20 January 2021
 
First Reading HEBREWS 7:1-3, 15-17 1For this Melchiz'edek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him; 2and to him Abraham appo... READ MORE
Wednesday in the 3rd Week of Lent -- 18 March 2020
 
First Reading DEUTERONOMY 4:1, 5-9 1" And now, O Israel, give heed to the statutes and the ordinances which I teach you, and do them; that you may live, and go in and take possession of the land... READ MORE
Saint Anthony of Padua, priest and doctor of the Church -- 13 June 2020
 
First Reading WISDOM 7:7-14 7 Therefore I prayed, and understanding was given me; I called upon God, and the spirit of wisdom came to me. 8 I preferred her to scepters and thrones, and I account... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN