Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Solemnity of the Ascension of the Lord (White) Catholic Communication’s Sunday -- 21 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggan... READ MORE
Saturday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. Bernardine of Siena, Priest (White) -- 20 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 23-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain n... READ MORE
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red) -- 18 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong tag... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 596.
 
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Feast of the Chair of Saint Peter, Apostle -- 22 February 2020
 
First Reading 1 PETER 5:1-4 1So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ as well as a partaker in the glory that is to be revealed. 2Tend the floc... READ MORE
Memorial of the Blessed Virgin Mary -- 15 February 2020
 
First Reading 1 KINGS 12:26-32; 13:33-34 12 26And Jerobo'am said in his heart, "Now the kingdom will turn back to the house of David; 27if this people go up to offer sacrifices in the house of the... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time -- 17 September 2020
 
Reading 1 1 COR 15:1-11 I am reminding you, brothers and sisters, of the Gospel I preached to you, which you indeed received and in which you also stand. Through it you are also being saved, i... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN