Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 01 October 2022 -- Glory due his name. This title of a favorite song encapsulates the message of today's gospel. Upon return from mission, the apostles were too pretentious to report on the fall of Satan. As an antidote, Jesus gave praise to His Father who revealed thi... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Busilak' ni Msgr. Noel 01 October 2022 -- Busilak Ibang mangatwiran at mag-isip ang mga bata. Walang sinisino. Sinasabi nila ang nilalaman ng kanilang puso. Dalisay at busilak ang kanilang hangarin. Hindi sila nagkukunwari. Ipinapahayag nila ang sa tingin nila ay tama o mali. Wa... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 25 September 2022
 
In the end, we will surely regret the chances we did not take. The rich man a.k.a. Dives regretted that he did not take the chance to help the poor man Lazarus. It was too late for him to recover what... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 24 September 2022
 
I always expect (and even demand) my students to pay attention to my lectures. When Jesus said "Pay attention," he was emphasizing that his message is of utmost importance that his followers cannot si... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 23 September 2022
 
Padre Pio knew what it meant to suffer. For fifty years he bore the wounds of Jesus who, in today's gospel, affirmed that the "Son of Man must suffer." This great stigmatic priest never complained. H... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 22 September 2022
 
A heavy thing to carry is grudge. But even heavier is the guilt about something our grudge has caused other people. That was the experience of Herod. He begrudged John's courage to combat evil and had... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 September 2022
 
The call is mysterious. I have examined several vocation stories recorded both in the Old and New Testaments. I have heard similar stories of a number of seminarians. I have reflected on my own vocati... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 915.
 
Sa Isang Salita: 'Kawawa' ni Msgr. Noel -- 30 September 2022
 
Hindi Diyos ang nagpaparusa sa ating pagkakasala. Tayo ang nagpapataw nito sa ating sarili bunga ng ating pagtalikod sa Kanya. Sa bawat pagtanggi natin sa alok ng Diyos ng pagmamahal, tayo ang nagda... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Ayuda' ni Msgr. Noel -- 29 September 2022
 
Totoo ba ang mga anghel? Sa harap ng lipunang nahubog sa kultura ng materyalismo, tila nawawala na ang paniniwala sa mga espiritwal na realidad. Ang itinuturing na lamang na totoo ay ang mga bagay na... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Rubicon' ni Msgr. Noel -- 28 September 2022
 
Nang tumawid ni Julius Caesar, kasama ng kanyang hukbo, sa ilog Rubicon tungo sa sinaunang lungsod ng Roma, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kasaysayan. Ito ang naging hudyat ng paglitaw ng Imp... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Short-cut' ni Msgr. Noel -- 27 September 2022
 
Hindi dahas ang tamang daan tungo sa tunay na pagbabago. Sinisira ng karahasan hindi lang ang biktima kundi ang taong gumagawa nito. Habang nagdurusa ang biktima, bumababa naman ang pagkatao ng taon... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Luho' ni Msgr. Noel -- 25 September 2022
 
Mahirap ang mabuhay sa luho. Nasasanay sa kaalwanan ng buhay. Nawawalan ng gana sa pagtulong sa kapwa. Nabubulag sa paghihirap na nagaganap sa paligid. Sarili ang nagiging sentro ng buhay. Ito ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 838.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN