Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 26 March 2023 -- "Bubuhayin kita. At bubuhayin kita..." Ito ang sabi ng isang awiting puno ng pag-asa. Ito rin ang pinatunayan ni Jesus sa ebanghelyo. Binuhay niya ang kaibigan niyang si Lazaro. Ito ay pahiwatig na ng kanyang Muling Pagkabuhay at tagumpay laban sa ka... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Pag-asa' ni Msgr. Noel 26 March 2023 -- Sa sinaunang paniniwala ng mga Judio, ang espiritu ng isang yumao ay nanatiling umaaligid sa puntod nito sa loob ng tatlong araw. Subalit nililisan na nito ang lugar na pinaglibingan pagsapit ng ikaapat na araw kaya nagsisimula nang mabulok ang kata... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 25 March 2023
 
Inanyayahang magalak, tumugong may galak sa puso. Ganyan ang Mahal na Birhen. Sa "Chaire" [ang kahulugan ay "rejoice"] ng anghel, ang tugon ni Maria ay "genoito" [pagsang-ayong may kagalakan]. Tayo ay... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 24 March 2023
 
Upang hindi mapahamak, dapat ay umiwas. Binalak ng mga Judio na patayin si Jesus, kaya, hindi siya pumunta sa Judea. Hindi pa dumarating ang oras ng kanyang pagpapakasakit. Magandang aral para sa atin... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 23 March 2023
 
Bakit ba maraming tao ang naghahangad ng parangal ng kapwa? Iba si Jesus. Maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao." Kaygandang aral para sa atin! Natutukso tayong maghin... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 22 March 2023
 
Paano kaya kung tumigil na ang Diyos sa paggawa? Ano na ang mangyayari sa mundo at sa ating mga tao? Nakapagpapalakas ng loob ang katiyakang ipinahayag ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa a... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 March 2023
 
Sa larong "Trip to Jerusalem" ay nag-uunahan ang mga kasali. Sinumang mahuli ay hindi makauupo at matatanggal siya sa laro. Unahan din ang mga maysakit na makalusong sa deposito ng tubig. Ang makauna ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1082.
 
Sa Isang Salita: 'Puso' ni Msgr. Noel -- 25 March 2023
 
Kahanga-hanga ang debosyon ng isang matandang babae na araw-araw ay naglalakad nang isang oras mula sa kanilang nayon para dumalaw sa Santisimo Sakramento sa kanilang simbahan. Nang siya ay tanungin ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Oras' ni Msgr. Noel -- 24 March 2023
 
May dalawang pagkaunawa ang tao tungkol sa oras. Sa mga relihiyong oriental, ang oras ay paikot-ikot lang. Kapag nakumpleto na ang isang siklo, babalik na ito sa pinagmulan. Dahil nauulit ang panah... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Patotoo' ni Msgr. Noel -- 23 March 2023
 
Ang mundo ay tulad sa isang hukuman. Dito ay patuloy na nagaganap ang paglilitis ng ating paninindigan para sa liwanag at katotohanan. Kailangan nating magpatotoo upang di magtagumpay ang dilim at k... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Ama' ni Msgr. Noel -- 22 March 2023
 
May mukha ba ang Diyos? Kung mayroon, ano kaya ang kanyang itsura? Ang sagot ay matatagpuan natin sa isa sa pangunahing mensahe ng ebanghelyo ni San Juan. Ang Diyos na di nakikita ay 'binigyang-m... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bukal' ni Msgr. Noel -- 21 March 2023
 
Dapat matuon ang ating pansin sa tunay na esensya ng relihiyon at hindi lang sa mga palamuti nito. Ito ang magandang panuntunan ng pagsamba. Kung minsan, sa dami ng gimik, drama at seremonyas, na... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1007.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN