Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 06 October 2022 -- A father leaves no stone unturned just to be able to provide for his children. His heart breaks when he cannot buy his child's desired stuff. To digress a bit, let's focus on the words of the gospel. A father cannot give a snake to his child asking f... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Paghahari' ni Msgr. Noel 05 October 2022 -- Sabi ng mga teologo, si Hesus mismo ang pagdatal ng Paghahari ng Diyos sa ating gitna. Sa kanyang pangangaral at paglilingkod sa mga tao, dinanas natin ang presensya at pagkilos ng Diyos na nagliligtas. "Mapasaamin ang Kaharian Mo," ang isa sa ka... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 05 October 2022
 
We really have to be taught. More often than not, we don't know how to pray and what to pray for."Lord, teach us to pray" should be our own prayer. We pray for an easy life. We pray to be spared from ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 04 October 2022
 
Oftentimes the better part does not even appear good [externally]. What Jesus calls better part [in Greek "meris"] which Mary has chosen refers to the biblical lot, destiny, inheritance." Her communio... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 03 October 2022
 
Ladies who help others but speak ill of them are called "Good Samarites." Would that they were Good Samaritans. Today's gospel is about the goodness of the Samaritan who helped a fellow unconditionall... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 02 October 2022
 
A young boy was trying to impress his mother, "Mommy, I studied my lessons well" to which his mom replied, "Of course, you should." Things we must do must be done without bragging and not expecting a ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 01 October 2022
 
Glory due his name. This title of a favorite song encapsulates the message of today's gospel. Upon return from mission, the apostles were too pretentious to report on the fall of Satan. As an antidote... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 920.
 
Sa Isang Salita: 'Mainam' ni Msgr. Noel -- 04 October 2022
 
Mahirap sa tao ang laging "busy" at "on the go." Nawawalan ng tamang pananaw. Nagiging 'maisíp.' At sa paglaon, ang trabaho ay nagiging pabigat. Agad napapagod sa konting gawa at nagiging mareklam... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bakod' ni Msgr. Noel -- 03 October 2022
 
Seguridad ng ating tahanan at pag-aari ang layunin ng pagtatayo natin ng bakod. Ligtas at malayo nga naman sa panganib sa loob ng ating mga bakuran. Subalit kung minsan, ang bakod ay nagmimistula... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Kaloob' ni Msgr. Noel -- 02 October 2022
 
Ikaw ba ay professional o professing Christian? Sa isang homiliya ni Papa Francisco, sinabi niya sa kaparian: "priesthood is not a job, it is a gift." Maaari rin itong sabihin sa bawat binyagan.... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Busilak' ni Msgr. Noel -- 01 October 2022
 
Busilak Ibang mangatwiran at mag-isip ang mga bata. Walang sinisino. Sinasabi nila ang nilalaman ng kanilang puso. Dalisay at busilak ang kanilang hangarin. Hindi sila nagkukunwari. Ipinapahay... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Kawawa' ni Msgr. Noel -- 30 September 2022
 
Hindi Diyos ang nagpaparusa sa ating pagkakasala. Tayo ang nagpapataw nito sa ating sarili bunga ng ating pagtalikod sa Kanya. Sa bawat pagtanggi natin sa alok ng Diyos ng pagmamahal, tayo ang nagda... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 842.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN