Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 26 March 2023 -- "Bubuhayin kita. At bubuhayin kita..." Ito ang sabi ng isang awiting puno ng pag-asa. Ito rin ang pinatunayan ni Jesus sa ebanghelyo. Binuhay niya ang kaibigan niyang si Lazaro. Ito ay pahiwatig na ng kanyang Muling Pagkabuhay at tagumpay laban sa ka... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Pag-asa' ni Msgr. Noel 26 March 2023 -- Sa sinaunang paniniwala ng mga Judio, ang espiritu ng isang yumao ay nanatiling umaaligid sa puntod nito sa loob ng tatlong araw. Subalit nililisan na nito ang lugar na pinaglibingan pagsapit ng ikaapat na araw kaya nagsisimula nang mabulok ang kata... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 25 March 2023
 
Inanyayahang magalak, tumugong may galak sa puso. Ganyan ang Mahal na Birhen. Sa "Chaire" [ang kahulugan ay "rejoice"] ng anghel, ang tugon ni Maria ay "genoito" [pagsang-ayong may kagalakan]. Tayo ay... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 24 March 2023
 
Upang hindi mapahamak, dapat ay umiwas. Binalak ng mga Judio na patayin si Jesus, kaya, hindi siya pumunta sa Judea. Hindi pa dumarating ang oras ng kanyang pagpapakasakit. Magandang aral para sa atin... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 23 March 2023
 
Bakit ba maraming tao ang naghahangad ng parangal ng kapwa? Iba si Jesus. Maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao." Kaygandang aral para sa atin! Natutukso tayong maghin... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 22 March 2023
 
Paano kaya kung tumigil na ang Diyos sa paggawa? Ano na ang mangyayari sa mundo at sa ating mga tao? Nakapagpapalakas ng loob ang katiyakang ipinahayag ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa a... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 March 2023
 
Sa larong "Trip to Jerusalem" ay nag-uunahan ang mga kasali. Sinumang mahuli ay hindi makauupo at matatanggal siya sa laro. Unahan din ang mga maysakit na makalusong sa deposito ng tubig. Ang makauna ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1082.
 
Sa Isang Salita: 'Pangarap' ni Msgr. Noel -- 20 March 2023
 
Huwag kayong mawawalan ng kakayahang mangarap, sabi ni Papa Francisco sa kanyang homiliya nang dumalaw siya sa ating bansa noong 2015. Sa pagtitipon ng mga pamilya sa MOA Arena, ibinahagi ng Santo Pa... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Paningin' ni Msgr. Noel -- 19 March 2023
 
Hindi kailangan ang mata upang makita ang tunay na mahalaga. Kung minsan pa nga, ang mga may kumpletong paningin ang hindi makakita sa katwiran at katotohanan. "Blindness is an unfortunate handica... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Lupa' ni Msgr. Noel -- 18 March 2023
 
Ang mga salitang 'humanity' at 'humility' ay galing sa katagang Latin, 'humus,' na ang kahulugan ay 'lupa.' Magkaugnay ang dalawa hindi lang sa pinagmulang salita kundi pati sa kahulugan nito sa buha... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Lahat' ni Msgr. Noel -- 17 March 2023
 
Ayon kay Stephen Covey, wastong prayoridad ang isang susi tungo sa tagumpay. "First things first." Kapag inuna natin ang dapat unahin, magiging madali at maayos ang lahat. Sa ebanghelyo, ito ang... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Laban' ni Msgr. Noel -- 16 March 2023
 
"Laban sa akin ang hindi panig sa akin..." Napapanahon ang mensaheng ito ni Hesus. Walang 'neutral ground' sa mundong ito. Bawat lugar at oras ay pinag-aagawan ng dilim at liwanag. Sa bawat sandali,... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 1007.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN